Hier ziet u de, op dit moment, oudst bekende foto van het centrum van Bennekom. Hij is pas enkele jaren geleden boven water gekomen, toen nazaten van de familie Prins (Prinsenhof) een aantal oude opnamen van Bennekom aan het gemeentearchief schonken. Henk Gijsbertsen werd erbij gehaald om de foto’s te dateren en te beschrijven. En onmiddellijk zag hij dat deze foto uniek was. Want omdat er nog geen tramrails te bekennen was, moest dit een opname van voor 1882 zijn. Het is tot zijn favoriete foto in het beeldarchief geworden, in feite zijn grootste ontdekking.

Henk Gijsbertsen vierde enige tijd geleden een bijzonder jubileum, een bijzondere felicitatie waard. Hij is maar liefst 45 jaar onafgebroken actief voor het foto- en beeldarchief van Oud-Bennekom, sinds 1972. In de notulen van de vereniging van dat jaar lezen we over de bestuursvergadering van 17 augustus: “de heer Gijsbertsen bereid is het werk van de heer Van der Vaart (overleden) voort te zetten, het foto- en beeldenarchief”. Henk is op dat moment al ruim drie jaar bestuurslid.
Sinds augustus 1972 zijn ontelbare Bennekomse foto’s en afbeeldingen door zijn handen gegaan. Ze werden allemaal gedateerd en beschreven, een klus die nog altijd doorgaat. Als vanzelf begon hij ook lezingen te geven over ‘zijn’ archief. En bij ieder beeld was en is ook een verhaal. Want Henk Gijsbertsen heeft een uitgesproken ‘Bennekoms’ geheugen.
In de foto hierboven ziet U Henk Gijsbertsen door het dorp van 1880 lopen. Zijn dorp. Voor het eerst in 45 jaar heeft hij eenmalig de mogelijkheid om eens rond te kijken in het oude Bennekom, dat er ogenschijnlijk verlaten bij ligt. Op de achtergrond herkennen we het dorpscafé, daar is nog niet zo heel veranderd. Maar de andere gevels tonen ons een aanblik die we nauwelijks meer herkennen. De aanwezigheid van vee en het boerenbedrijf lijkt niet ver weg.
Als eerbetoon voor zijn vele werk laten we Henk Gijsbertsen voor één keer door het oude Bennekom lopen.

De originele opname zal afgedrukt worden in het in het op 15 november (zie onze agenda) te verschijnen deel 4 van de HVOB-uitgave ‘Geschiedenis in Beeld’, deze keer gewijd aan de Dorpsstraat.
Met dank aan Wilco Gijsbertsen, World On Photo, voor het fotowerk en Kees Heitink voor het initiatief en de tekst.

Deze foto stond eerder in de Kostersteen nr. 141 maar hij is te mooi om ook niet te delen met een groter publiek. In de Kostersteen van oktober 2017 staat een reactie van Henk Gijsbertsen afgedrukt.