Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging was er een mooi moment toen in het bijzijn van de familie van den Broek van Boekelo en de zoon en kleinzoon van Max van Hoffen het album met de foto’s van de restauratie van Boekelo, in de jaren na de oorlog, werd overgedragen aan de beheerder van ons documentatiecentrum Henk Gijsbertsen.
Zie voor meer foto’s “Foto’s Actueel”

Voorgeschiedenis

Bij de voorbereiding van Monumentendag 2017 in Boekelo merkte Kees Heitink op dat er nog ergens een boek moet bestaan dat door Max van Hoffen was gemaakt en bestond uit foto’s en krantenartikelen uit de periode vlak na de Tweede Wereldoorlog. Ik beloofde dat ik hierachter aan zou gaan. Na enig zoekwerk bleek dat het dagboek aanwezig zou moeten zijn in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat bleek juist; gelukkig wel in de bibliotheek/archief, maar zonder archiefnummer. Daarom werd eerst ontkend dat het boek aanwezig was. Maar na een tweede onderzoek was het gevonden.

 Na afspraak kon ik het boek komen inzien en eventueel fotograferen. Uit een gesprek met de archivaris bleek dat het museum niet zoveel waarde hechtte aan dit album. De Historische Vereniging Oud Bennekom zou een verzoek kunnen indienen bij de directie van het museum of het boek overgedragen kon worden aan HVOB. Het boek moet dan wel een goede bewaarplek krijgen die te vergelijken is met een bibliotheek. Het bestuur van HVOB diende een officieel verzoek in en na verloop van enige maanden werd aangegeven dat het album formeel met een getekende overeenkomst overgedragen kon worden HVOB.

 Het album

Max van Hoffen, de oprichter van HVOB, constateerde na de Tweede Wereldoorlog Huis Boekelo er vervallen en beschadigd uitzag. Er waren zelfs al vergevorderde plannen om het huis te slopen. Dat is ging Max te ver en hij besloot het eeuwenoude pand te redden door het vliegensvlug  tot rijksmonument te laten verklaren. Dat lukte wonder boven wonder binnen een week. Maar daarmee was het huis nog niet gered. Het moest ook nog hersteld worden. En daarvoor was veel geld nodig. Ook daarvoor zorgde Max. Op 21 november 1949 werd de herstelde havezate plechtig overgedragen aan de bewoners. Max heeft van de restauratie veel foto’s gemaakt en met de vele plattegronden, krantenartikelen en overige informatie over het pand het album samengesteld. 

Dit album is weer te zien in de bibliotheek van HVOB in het gebouw van het Kijk en Luistermuseum.

Wie het wil inzien, zal een afspraak moeten maken met een van de beheerders van de bibliotheek.

 Jos van Raan