De Oud-Bennekom projectgroep “Erf Weduwe Pannekoek” die de open plekken in het Bennekomse bos in oude glorie wil herstellen heeft van Staatsbosbeheer (SBB) gehoord dat de akkers op de Hullenberg niet vol geplant zullen worden met bomen maar behouden blijven.

Na een zeer succesvolle petitie, gelanceerd in november 2020, die in korte tijd ondertekend werd door ruim 1020 mensen heeft een cultuurhistorische medewerkster van Staatsbosbeheer de akkers bezocht. Na het bij elkaar brengen en doorsturen van aanvullende informatie heeft zij  aangegeven dat de akkers inderdaad van cultuurhistorisch belang zijn. Staatsbosbeheer is nu van mening dat er niet over moet worden gaan tot het inplanten van deze akkers en deze blijven zoals ze zijn.

We zijn daar heel blij mee. Het geeft de projectgroep nieuwe inspiratie om met haar werk door te gaan. Dat betekent dat we rogge kunnen blijven verbouwen op de akkers, bovendien zal de bestrijding van de Japanse Duizendknoop met vernieuwde energie doorgaan.

Wil je meehelpen? Neem contact op met Oud-Bennekom (info@oudbennekom.nl) of kom op zaterdagen tussen 10 en 12 naar de achterste akker.