In februari  jl. verscheen de startnotitie ‘Gebiedsontwikkeling Bennekom-West’. Voor de HVOB is dit aanleiding geweest om met een brief aan Burgemeester en Wethouders van Ede haar zienswijze op dit plan kenbaar te maken.

De brief richt zich met name op behoud van de boerderij Steenbergen en de Nergenase Bosweg. Deze twee elementen in het plangebied zijn niet alleen vanuit historisch-cultureel perspectief van grote waarde, maar kunnen ook in landschappelijk opzicht een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het gebied.  Ook kan de Nergenase Bosweg, onder gestelde voorwaarden,  van grote betekenis zijn voor  de biodiversiteit in dit gebied.

Lees hier onze Zienswijze 

Zwart/wit foto Documentatiecentrum HVOB
Dronefoto’s Jan van Eck