Op 17 december jl. is Ineke Knoppers overleden. Zij was lid van het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Bennekom in de jaren 2009 – 2015.

Actief en betrokken als zij was, deed zij veel meer dan bestuurswerk. Zo was zij bijvoorbeeld de initiator van de jaarlijkse fietsexcursie door Bennekom en omgeving. Ineke was ook medeorganisator en voortrekker bij de HVOB excursies in het voor- en najaar. Haar enthousiasme en haar gave zaken goed te regelen hebben ongetwijfeld bijgedragen aan de populariteit van de excursies.
Met tomeloze energie pakte ze veel meer activiteiten op. Zij zette zich met veel plezier in voor de informatiekraam van de HVOB, met name bij de Dickensmarkt. Als lid van de werkgroep Kleine Geschiedenis interviewde zij talrijke Bennekommers.  Hun verleden en dat van ons dorp legde zij als medeauteur vast in de publicatie ‘Op bezoek bij … Bennekommers (2016)’.

Haar compassie voor ons dorp en haar inwoners  kwam sterk tot uitdrukking in haar ‘Ode aan Bennekom’. Zij bewerkte de tekst van het bekende lied ‘Het Dorp’ van Wim Sonneveld / Friso Wiegersma / Jean Ferrat. Tijdens de HVOB nieuwjaarsreceptie van 2017 werd haar versie uitgevoerd. De leden en het bestuur waren blij verrast. Haar creativiteit was niet alleen bekend in kringen van de HVOB. Haar gevoel voor compositie en kleur toonde zij ook als lid van de Weefkring ’t WEB.

Ineke Knoppers heeft zich met hart en ziel voor de HVOB en het maatschappelijk leven in Bennekom ingezet. En daarmee een onuitwisbare indruk achtergelaten. We gaan haar missen.

Klik hier voor het lied “Ode aan Bennekom”