In het documentatiecentrum van onze vereniging zijn een aantal vaste vrijwilligers al geruime tijd bezig de inventaris uit te zoeken en vooral te documenteren. Er is nog veel werk te verzetten.

Bij het doorzoeken van een van de ladekasten kwamen we een originele verkoopakte tegen van de boerderij Nergena, Langesteeg 21-23, met bijbehorende landerijen etc. tegen. Deze koopakte is uit 1815 en verkeert in een slechte staat. Omdat de bewaaromstandigheden in het documentatiecentrum verre van optimaal zijn voor zulk soort documenten is besloten dat het document voortaan bewaard al worden in het Gemeentearchief van Ede. Daar is het klimaat constant, dus ideaal voor zulk soort documenten.

Voordat het document overgedragen wordt, wordt het eerst gerestaureerd, om zo te voorkomen dat het uit elkaar valt. Enkele delen zijn nu al onleesbaar, het zou zonde zijn als het verval door zou gaan.

In ons documentairecentrum blijft wel een digitale kopie beschikbaar. Door enkele medewerkers is een transcriptie gemaakt van de verkoopakte zodat de tekst makkelijker te bestuderen is.

Het documentatiecentrum van de vereniging bevindt zich in het Kijk en Luistermuseum en is op dit moment vanwege Corona niet te bezoeken