Welkom, deze pagina is gekoppeld aan de QR-code op het bord bij de rotonde Molenstraat / Commandeursweg.

Op zaterdag 14 april 2017 werd het informatiebord over “Onze Rika” onthuld door, in Bennekom woonachtige molenaar, Michiel van der Leeuw.
Dit gebeurde op de plaats waar tot november 1944 de graanmolen ‘Onze Rika’ stond.
Michiel is molenaar van De Vlijt in Wageningen en korenmolen Nooit Gedagt, Woudrichem

 

 

PROJECTVERANTWOORDING

Dit HVOB informatiebord is bedacht door Rien Heij, Jan van Eck, Kees Heitink, Dolf van Kampen en Aalt Jacob Welgraven, allen lid van de Historische Vereniging Oud-Bennekom.
Het ontwerp is van Jan Hiensch Grafisch Ontwerp, Barneveld
Met dank aan de familie Vonk.

“Onze Rika” ontploft.

Henk Gijsbertsen, ons erelid, heeft zich door de jaren heen in dit onderwerp verdiept, zo kwam hij ook in contact met de Duitse wachtcommandant van dat moment dhr. Bär.
Deze schreef het volgende: “lk begrijp heel goed dat U ook nu nog geïnteresseerd bent in wat zich op die 23e november  1944 in uw dorp heeft afgespeeld. lk zal proberen voor zover mijn herinnering het nog toelaat, u hierover opheldering te geven. Wij waren een Compagnie Pioniers en wij waren onder bevel geplaatst van de 6e. Parachutisten Divisie. Onze Compagnie had deze dag de opdracht om Pioniermateriaal (mijnen en springstof) in het wapendepot in ontvangst te nemen. Deze dag was ik als Onderofficier van Dienst en tegelijkertijd als wacht ingedeeld. Dat was mijn geluk.”

Aldus een gedeelte uit een brief van de heer Bär uit Duitsland. Henk Gijsbertsen wijdde hieraan een kort artikel in Kostersteen 54 van oktober 1995.

Ook in de nummers 55, 58 en 62 is er over de ontploffing van “Onze Rika” te lezen.

De molen werd voor de oorlog al niet meer als molen gebruikt, dus van herbouw is nooit sprake geweest.

De onthulling

De halve molensteen

De halve molensteen die erbij ligt, is hoogst waarschijnlijk afkomstig van “Onze Rika”. Deze halve molensteen werd toevallig gevonden bij de familie Vonk aan de Langesteeg bij graafwerkzaamheden. Die heeft daar jaren onder het zand gelegen. De familie Vonk heeft de steen belangloos aan ons afgestaan.
Een andere helft ligt aan de Edeseweg, verwerkt in een terras, bij de vilaa “Welkom”. Dat is niet toevallig want in die villa ging mevrouw De Bruin, de vrouw van de laatste molenaar, wonen na het overlijden van haar man.

 

hiernaast de molensteen nog in de tuin aan de Langesteeg bij de familie Vonk

Andere informatieborden

Dit informatiebord is het tweede dat de vereniging heeft geplaatst. Oud-Bennekom heeft zes van deze informatieborden geplaatst in Bennekom. De andere borden staan op de Begraafplaats aan de Kerkhoflaan, aan de Krommesteeg bij het monument voor Dolor Martin, aan de Harsloweg bij het poortgebouw van het verdwenen kasteel Harslo, bij Havezate Boekelo aan de Achterstraat en bij de Btinkstraatkerk.

Als u op een foto klikt komt u bij de informatiepagina die bij dit bord past.