Afgelopen dinsdag 2 juni overleed Tarq Hoekstra, hij werd 81 jaar oud. Binnen de HVOB is hij zeer actief geweest. Hij was onder meer jarenlang hoofdredacteur van ‘De Kostersteen’; in die functie verzorgde hij de jaargangen 1996 t/m 2002. Zelf schreef hij er ook geregeld artikelen in. Onder zijn leiding professionaliseerde het blad verder. Zowel omslag als ‘binnenwerk’ werden aangepakt. In 1999 werd overgegaan op een groter formaat, het formaat dat we nu nog kennen. Van 1996 tot 2005 was Tarq ook bestuurslid van de vereniging, waarbij hij lang de positie van vicevoorzitter bekleedde.
Samen met ondergetekende nam hij het initiatief tot het boek ‘Dit is Bennekom. Verleden en heden van een bijzonder dorp’, waarin de geschiedenis van ons dorp beschreven werd. Het verscheen in 2006.
In zijn dagelijks leven was Tarq aanvankelijk leraar geschiedenis aan het Marnix College in Ede. Later werd hij de eerste stadsarcheoloog van Utrecht, een functie die hem op het lijf geschreven was. Hij was niet alleen een kundig wetenschapper, hij kon er ook heel goed over vertellen en dat is in zo’n functie minstens zo belangrijk. Zijn achtergrond als leraar zal er niet vreemd aan geweest zijn. In Utrecht raakte hij betrokken bij opgravingen van het kasteel Vredenburg; dit zou hem de rest van zijn leven bezig blijven houden.
In 2015 raakte hij door een herseninfarct gedeeltelijk verlamd. Het tastte hem lichamelijk aan, maar geestelijk niet. Hij bleef de aimabele man die hij altijd was geweest en ook zijn brede belangstelling bleef. Zijn huis aan de Van Hoffenlaan moest hij opgeven; zijn laatste jaren bracht hij door in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht. Als kenner van de geschiedenis van Utrecht had hij hier ‘zijn mesje op gewet’ omdat hij wist dat dit gasthuis al sinds 1367 onafgebroken een zorgfunctie voor de stad vervulde. Dat hem daarbij het kamernummer 007 (James Bond) ten deel viel, deed hem extra genoegen. Ondanks het feit dat hij aan een rolstoel gebonden was, trok hij er – met hulp van mensen om hem heen – geregeld op uit en genoot daar intens van.
De stad Utrecht heeft veel aan Tarq Hoekstra te danken, maar het dorp Bennekom ook.
Wij wensen familie en allen die hem nastaan veel sterkte toe.

Bert Lever

Voor de rouwbrief van Tarq Hoekstra, klik hier

Tarq Hoekstra op de foto met een tekening van het beleg van Vredenburg: zijn favoriete archiefstuk.
Foto: Het Utrechts Archief 

foto: Archief Historische Vereniging Oud-Bennekom