Op 12 september verschijnt het boek ‘Verdwenen kastelen in een woest land’, een eenmalige uitgave van de beroemde aquarellen van Wim Angenent met uitvoerige toelichting en achtergrondinformatie. Het is een tijdreis door de Gelderse Vallei en de Veluwezoom tussen 1500 en 1700 waarin vroegere kastelen tot leven komen. De kunstenaar plaatst op basis van zijn grote historische en archeologische kennis 14 kastelen terug in het landschap van toen. Een uniek kijkboek.

Langs Gelres grenzen
Te zien zijn de Edese Kastelen Hanepol en Kernhem, de Bennekomse huizen Hoekelum, Harslo en Boekelo, in Wageningen de Tarthorst en het Stadskasteel, in Achterberg Huis Ter Horst, de Walburcht en het Veerhuis in Rhenen, Grunsfoort bij Renkum, Kasteel Doorwerth, Rosande bij Oosterbeek en Meinerswijk bij Arnhem. Kastelen die destijds de grenzen van het Hertogdom Gelre moesten verdedigen tegen vijandige invallen. Alles in fraai ingekleurde panorama’s, afgedrukt over twee pagina’s met veel details en uitleg van wat er te zien is. In het tweede gedeelte volgt per aquarel een verdieping over vindplaats, archeologische ‘weetjes’, de stand van zaken bij opgravingen, en restsporen. Ruim voorzien van actuele en historische foto’s en kaartmateriaal ter verduidelijking. Totaal 44 pagina’s in liggend A4 formaat met harde kaft. Vanaf 12 september is het in een beperkte oplage voor € 17,50 te koop bij Boekhandel Kniphorst in Wageningen en Novita in Bennekom.

 

Van archeoloog tot aquarellist
Wim Angenent (1927) werkte jarenlang in de regio als veldwerkleider van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland. Hij leidde grote opgravingen in de Kloostersteeg en bij de stadsmuren in Wageningen, het onderzoek naar de ligging van kasteel Harslo en tal van kleinere opgravingen. In 2008 publiceerde hij het boek ‘Wagvene, 1000 jaar wonen en leven in Wageningen en omstreken’ over de plaatselijke archeologie en prehistorie. Na zijn pensionering verwerkte Wim Angenent zijn kennis in grote tekeningen die allemaal de Gelderse Vallei van 1500 tot 1700 tot onderwerp hebben. In de prenten zit jaren werk aan onderzoek en voorbereiding.