Op het oudste gedeelte van de Bennekomse begraafplaats (dat is in de buurt van de engel) bevindt zich het familiegraf van de familie Van Hoffen. Hier werd op woensdagmiddag 13 augustus 1955 de plotseling aan een hartverlamming overleden Marchienus Marius (Max) van Hoffen in bijgezet. Hij was maar 44 jaar oud geworden, hij liet een vrouw en drie kinderen in de tienerleeftijd achter. Van Hoffen woonde in het huis ‘De Halve Houtsnip’ dat formeel aan de Edeseweg stond, maar nogal naar achteren lag. Rond 1965 is in dat gebied de naar hem genoemde Van Hoffenlaan aangelegd.

Max van Hoffen was aan de Landbouwhogeschool opgeleid tot landbouwkundig ingenieur. In het Bennekomse dorpsleven nam hij een voorname plaats in. Hij was bijvoorbeeld de stuwende kracht achter de oprichting van Oud-Bennekom op 8 maart 1946 en was er tot zijn dood de eerste voorzitter van. Hij zette zich breed in voor wat nu ‘cultureel erfgoed’ heet. Hij deed dat niet alleen in Bennekom, maar ook (ver) daarbuiten. Binnen Bennekom hebben we onder meer het voortbestaan van de oude havezate Boekelo aan hem te danken. Maar hij streed bijvoorbeeld ook voor het voortbestaan van molens en redde zo onder meer de Doesburger Molen in Ede van de ondergang. Naast verschillende posities binnen Bennekom, bekleedde hij ook nogal wat bestuursfuncties buiten het dorp, zo was hij onder meer bestuurslid van Het Gelders Landschap, van de Studiekring voor de Veluwe, zat hij in de Gelderse monumentencomissie, was secretaris van de Gelderse Archeologische Stichting en bestuurslid van de Edese Kunstkring. Op 26 augustus 1955 kwam er een plotseling einde aan dit zeer actieve leven.

Op 31 augustus werd hij onder zeer grote belangstelling ter aarde besteld. Aan deze teraardebestelling was een korte dienst in het sterfhuis voorafgegaan. Daarbij werd gesproken door de Remonstrantse predikant J.W. Wery uit Oosterbeek. Vanuit het sterfhuis ging het naar het Kerkheem, waar zich een groot gezelschap verzameld had. Hier werd een bijeenkomst gehouden waar een groot aantal sprekers het woord voerde. Onder deze sprekers de burgemeester van Ede, H.M. Oldenhof, zijn oud-leermeester en vriend prof. dr. C.H. Edelman, die directeur van de Stichting voor Bodemkartering was (zijn vrouw, mw. Edelman-Vlam zou later erelid van Oud-Bennekom worden). Namens Oud-Bennekom sprak ondervoorzitter R. van Steenbergen en namens de organisaties waar hij zich binnen Gelderland voor inzette, sprak mr. A.P. van Schilfgaarde, de Rijksarchivaris van Gelderland.

Als laatste sprak weer ds. Wery, die Van Hoffen schetste als een man van vrijheid en verdraagzaamheid. Hierna ging men naar de groeve, waar Van Hoffen werd bijgezet. Hier werd nog het Onze Vader gebeden. Tenslotte dankte Klaas Kornelis van Hoffen, de broer van Max van Hoffen, voor de getoonde belangstelling.

Bert Lever

Nieuwe rubriek.

Iedereen kan meedoen,

klik hier voor de spelregels

Stuur uw bijdrage naar

pr@oudbennekom.nl