Op het oudste deel van de Bennekomse begraafplaats trekt onmiddellijk ‘De Engel van Bennekom’ de aandacht.
Deze staat daar op de grafkelder van de familie Prins, die de enige burgemeester van Bennekom en twee burgemeesters van de gemeente Ede voortbracht.
Het is een zinken engel die in de 19e eeuw vervaardigd werd door de firma F.W. Braat in Delft. Inmiddels was bekend dat er soortgelijke engelen staan op de begraafplaats in Tubbergen en op Nieuw Eykenduynen in Den Haag.

Op de Facebook-pagina van de Stichting Dodenakkers verscheen onlangs zowaar een foto van een vierde exemplaar van dezelfde engel.

Deze staat op de Oude Algemene Begraafplaats van Dieren op het graf van Jacob de Koningh (1839-1912) en zijn echtgenote Marie Henriëtte Deeleman (1852-1898).

In tegenstelling tot de andere drie engelen, is deze engel erkend als rijksmonument en is er informatie over te vinden op de website Rijksmonumenten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (rijksmonumenten.nl/monument/519408/graf-begraafplaats/dieren). Het is een extra reden om trots te zijn op onze Bennekomse engel! 

Bert Lever

Bennekom

Tubbergen

Den Haag

Dieren