Augustus 1982 verscheen De Kostersteen nummer 1, deze maand augustus 2022 zal nummer 161 verschijnen.

In De Kostersteen nummer 1 schreef de secretaris M.A. de Vos namens het bestuur:

De redactie belooft u, al moet de onderste steen boven komen, geen stenen voor brood aan te bieden, geen steen des aanstoots te zullen worden, u geen steen in de weg te leggen, nooit de eerste steen te werpen.

 

We feliciteren de huidige redactie met dit jubileum en eren daarmee ook allen die in het verleden hun “kostersteentje” hebben bijgedragen.

De Kostersteen is van een mededelingenblaadje voor de leden uitgegroeid tot een locaal historisch tijdschrift waar de vereniging trots op is.

Henk Gijsbertsen lichtte in De Kostersteen, nummer 1 van augustus 1982 de gekozen naam toe:

DE KOSTERSTEEN

“Rechts van de toreningang van de oude Nederlands Hervormde kerk aan de Dorpsstraat ligt een grote grijze steen. Bij oudere Bennekommers bekend als de Kostersteen. Wanneer deze steen daar werd neergelegd is niet bekend. De kerk diende vroeger behalve voor de eredienst, ook a1s ontmoetingsplaats voor de dorpelingen. Hier werden op zondag vóór en na de dienst, de dorpsnieuwtjes aan elkaar verteld. Krant of radio had men nog niet. De mensen die in het dorp woonden konden hun nieuwtjes en schandaaltjes nog wel uitwisselen bij de dorpspomp of in de herberg. (Bennekom in 1556 reeds 3 herbergen). De bewoners van de Kraats en de Meent kwamen echter niet dagelijks in het dorp. Zij waren voor het verkrijgen van het nieuws aangewezen op de zondag, als ze naar de kerk gingen. Belangrijke berichten bijv. over verkopingen en erfhuizen, werden namelijk ‘s zondags na de dienst van de kansel voorgelezen.

Toen men vond dat het eigenlijk niet hoorde om deze wereldse zaken vanaf de kansel bekend te maken, deed de Koster het voortaan buiten bij het uitgaan van de kerk.

Om zich goed verstaanbaar te kunnen maken, ging hij dan op de steen staan.

Vanaf november 1971 heeft “Oud Bennekom” haar NIEUWS aan de leden via de “Mededelingen” bekend gemaakt. Met ingang van dit nummer willen wij dit, evenals vroeger de koster, door middel van “DE K0STERSTEEN” gaan doen. Wij houden hier dan tevens een stukje geschiedenis van ons dorp mee in ere”.

Op deze website vind je digitaal de nummers 1 t/m 150, klik op: https://oudbennekom.nl/kostersteen/

Daar tref je ook deze inhoudsopgave aan, in Excel dus je kunt op diverse categorieën sorteren

Benieuwd naar de voorloper van de Kostersteen? Die vind je hier:  “Mededelingen”  https://oudbennekom.nl/mededelingen/