De Kostersteen
tijdschrift van onze vereninging

De Kostersteen is het historisch magazine van de Historische Vereniging Oud-Bennekom (HVOB). Het blad publiceert vier keer per jaar historische verhalen over het dorp Bennekom, haar omgeving en samenleving. De redactie streeft naar een mix van vlotte, aansprekende verhalen uit de ‘kleine geschiedenis’ (inwoners, winkeliers, verenigingen) en uitvoeriger artikelen, vaak gebaseerd op archiefonderzoek.

Redactie Kostersteen:
Kees Heitink, Theo Michels, Simcha Looijen, Ad Nooij, Arno van der Valk en Doriet Willemen (contactpersoon)
De redactie is per mail bereikbaar via redactie@oudbennekom.nl

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud.
Artikelen uit de Kostersteen mogen alleen, geheel of gedeeltelijk, overgenomen worden na toestemming van de redactie of het bestuur.

Hieronder vindt u een overzicht van alle artikelen die sinds 1971 zijn verschenen in de Mededelingen en in De Kostersteen. Dit Excel-bestand kunt u downloaden en thuis gebruiken om te zoeken naar een bepaald onderwerp. De titels zijn op twee manieren gesorteerd: op auteur en chronologisch. Erachter staat het jaar, het nummer en de bladzijde waar het artikel staat. Als u dit wilt lezen kunt u het betreffende nummer van “Mededelingen’ of ‘De Kostersteen’ downloaden en lezen of printen.

Het overzicht in het excelbestand is bijgewerkt tot en met 2023. Echter wilt u De Kostersteen vanaf 2022 tot heden lezen, wordt dan lid van onze vereniging. Een door u gedownloade versie kunt u doorzoeken met CRT en de letter F, u kunt dan een zoekopdracht invoeren (meeste browsers rechtsboven in uw scherm)
Voor de “Mededelingen” KLIK HIER

De gewenste Kostersteen kunt u hieronder downloaden: