De Kostersteen is het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Het blad verschijnt viermaal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. Met enige vertraging verschijnt het blad ook op deze website.

Op de pagina https://oudbennekom.nl/kostersteen/ is jaargang 2020 toegevoegd. Bovendien is het index geheel vernieuwd.

Nummer 151, verscheen in februari 2020, met op de voorzijde Hogeweg 17 in gebruik als speelzaal.

Marijke de Vos schreef een artikel over dit pand aan de Hogeweg, “Van kleuterschool tot woonhuis”. Jan van Eck en Riejet Reijenga schreven over “Stoomwasscherij Bennekom” en het openingsartikel is van Kees Heitink; “De gelukkigste jaren voor Gunther en Wolgang waren in Bennekom”

In dit het nummer verder veel informatie over de vereniging; het jaarverslag 2019, de agenda voor de jaarvergadering, de stukken van de penningmeester etc.

Nummer 152 kwam uit in april en staat in het teken van 75 jaar vrijheid.

Artikelen van Kees Heitink; “Bennekom in 1940 en 1942: oorlogsgebied en toevluchtsoord”, R.G. Homburg-van Amerongen “Ooorlogsherinneringen van een meisje”, Gé Vos-Rintjema “Hoe beleef je als tiener de oorlog?”, Jan van Eck & Kees Hetink “Bevrijdingsfeest met een zwarte rand” en Arno van der Valk met een artikel genaamd “Spaanse fascisten in Bennekom”.

Op de omslag de ereboog in de Brinkstraat (ter hoogte van de mannenkapper) ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsfeesten in 1913, 100 jaar onafhankelijk Nederland.

Nummer 153 is de Open MonumentenDag special, in 2020 gewijd aan de Heelsumseweg/Ericapark.

Met bijdragen van Ad Nooij met twee artikelen over de Heelsumseweg, artikel één over de buitenplaatsen en artikel twee over de woningbouw. Kees Heitink schrijft over “De drie graven van Erica”, Jeltje Zeelenberg over “Het Ericapark” en Wout Hol doet een “Historisch ronndje Bart van Elstplantsoen

De afbeelding op de voorkant een uitsnede van een foto van de entree van de Arnhemsche Grintweg rond 1905. Rechts het terras van Hotel Neder Veluwe. 

Het laatste nummer van 2020, 154, opent met een artikel van Durk Bouwman over ”Bennekom, dat mooie dorp, dat is gebouwd op plaggen”.
Jan van Eck schrijft over “De Zaaier” en de nieuwe rubriek “Begraven in Bennekom” dit keer over Hendrik van Sloten. Gerrit Stunnenberg & Gerrit Alink over “De Bennekomse Damvereniging 1934-2018”

Op de voorkant “De Zaaier”, Heidelaan