De Kostersteen is het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Het blad verschijnt viermaal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. Met enige vertraging verschijnt het blad ook op deze website.

Op de pagina https://oudbennekom.nl/kostersteen/ is vandaag dinsdag 21 november 2023, jaargang 2021 toegevoegd, bovendien is het index geheel vernieuwd.

 

Gewoonte getrouw in het eerste nummer van een jaar de stukken voor de Algemene Ledenvergadering maar ook…..

“Het Bennekomse bos” geschreven door André Karper, Ad Nooij schreef over de “Twee akkers in het Bennekomse bos” en Dick Rintjema over “De melkfles”. Daarnaast de vaste rubrieken en een in memoriam gewijd aan Wim Angenent geschreven door Kees Heitink.

 

Op de voorkant: De mannen van stichting De Dorschkast oogsten op de akker achter het koepeltje

Jubileumnummer 75 jaar
Historische Vereniging Oud-Bennekom 

Met onder andere een artikel van Kees Heitink met als titel “Oud-Bennekom viert zijn dagen”, “Het logo van Oud-Bennekom” van de hand van Theo Michels en Dolf van Kampen schreef een kleine biografie over “Pieter Wentink, voorzitter en erelid”

 

Op de voorkant: een collage van oude en nieuwe beelden van Bennekom

Het Open Monumentendag Themanummer

Met onder anderen “Hullenbergpark; een kleine geschiedenis” van Ad Nooij, Mathilde Maijer schreef over “De Bosmeester Sassenkampen”, een artikel over “Anna Elisabeth (Liesbeth) Ribbius Peletier” van de hand van Jeltje Zeelenberg en Jan van Eck schreef over het “Knibbelenburgerpad”

 

Op de voorkant: Opening van het voormalig koepeltje in 1929

Drie Bennekommers staan centraal in dit laatste nummer van het jaar namelijk Jan de Knijf (twee artikelen geschreven door Johan van der Vaart en één van Kees Heitink), Anna Sistemich (geschreven door Arno van der Valk) en Johan Henri Otto (door Hein Bense) 

 

Op de voorkant: Voerman Jan de Knijf