De Kostersteen is ons blad sinds augustus 1982. Het blad verschijnt vier maal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van onze vereniging.
De eerste 100 nummers van de Kostersteen zijn ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van de Historische Vereniging gedigitaliseerd. Daarna worden er jaarlijks vier nummers toegevoegd. Inmiddels zijn dat de nummers van 2017 (143 t/m 146).

Alle 146 nummers zijn te lezen op: https://oudbennekom.nl/kostersteen/

Het februarinummer bevat artikelen over:

 • “Huize Selterskamp” geschreven door Evert van Amerongen,
 • “Een schoonmakersfamilie in Bennekom” van de hand van Ad Nooij
 • “Bennekome schetsen van Abraham de Haen door Arno van der Valk
 • “Toiletteercursus 1900” geschreven door Jan van Eck & Theo Michels
 • “Bedevaart naa Bennekom” geschreven door Martin Bril
 • “Boer Koekoek” door Arno van der Valk

Inhoudsopgave nummer 144 van april 2018:

 • “Twee Bennekomse oorlogsslachtoffers in het spergebied” geschreven door Kees Heitink
 • “De Groenestraat in Bennekom”, door Jeltje Zeelenberg
 • “Zo maar een weggetje in Bennekom; de Soetendaalseweg”, door Jan van Eck

Nummer 145, van augustus 2018, bevat de volgende artikelen:

 • “Het dal van de Bosbeek als monument”, door Jeltje Zeelenberg
 • “De Panoramahoeve als levenswerk”, door Kees Heitink
 • “Boerderij De Bosbeek”, geschreven door Ad Nooij
 • “Aan de Boschbeek”, door Elize Lam
 • “Joodse vluchtelingen en onderduikers nabij de Bosbeek”, door Ad Nooij

De Kostersteen van november 2018 bevat de volgende artikelen:

 •  “Boekelo, bouwhistorisch nader verklaard”, door Wout Hol
 • “Twee Bennekomse vrouwen in de achttiende eeuw”, door Riejet Reijenga
 • “De postkantoren van Bennekom”, door Henk Gijsbertsen
 • “Kerkklokken in Bennekom” door Dick Rintjema
 • “Villa Caroline”, geschreven door Hans Verwater