Grepen uit de Kroniek van
de Historische Vereniging Oud-Bennekom

2006: Loden kist: verrassing voor 2106

In 2006 kwam de restauratie en de renovatie van het interieur van de Oude Kerk gereed. Oud-Bennekom bestond toen 60 jaar, en vond hierin aanleiding om een financiële bijdrage te leveren aan de restauratie van één van de herenbanken in de kerk: de Nergenabank. Ter financiering werd een certificatenactie gestart. Bennekommers konden voor 10 euro een certificaat kopen met de mogelijkheid om op het certificaat de naam van de koper en een persoonlijke boodschap te vermelden voor toekomstige lezers onder het motto ‘berichten aan de toekomst’. Onder toezicht van een notaris werden 240 certificaten ingezameld en tijdens een feestelijke voorjaarsbijeenkomst op 25 april in een gesloten loden kist geplaatst in een speciaal keldertje in de kerkvloer midden onder de gerestaureerde Nergenabank. De kist vermeldt het opschrift: ‘Niet openen voor 2106’. Omdat de opbrengst de kosten niet geheel dekte maakte de vereniging dankbaar gebruik van de belangeloze medewerking van enkele Bennekomse ondernemingen: Drukkerij Modern, notaris mr. T. Miedema, aannemer M. van Beek, loodgieter F. M. Vogelaar en E. M. Heij, grafonderhoud. De actie genoot grote belangstelling van de pers.

Lees ook: Redactie, 2006. Oud-Bennekom restaureert de Nergenabank in de Oude Kerk. De Kostersteen 95.


logo-250-oud-bennekom-transparant

Initiatiefnemer Kees Heitink plaatst de loden kist onder de gerestaureerde Nergenabank. 

Hieronder het bericht uit de Edese Post van 19 april 2006 waarin deze avond werd aangekondigd.

Zie ook oudbennekom.nl/gebeurd-in-bennekom-6/ 1993: Grensgeschil bij Hoekelum