Verslagje ALV en lezing Archeologie

13 maart ALGEMENE LEDENVERGADERING & LEZING ARCHEOLOGIE Een kort verslagje. De Algemene Ledenvergadering verliep in een goede sfeer.De kascommissie was zeer tevreden, de contributie werd niet verhoogd en twee aftredende bestuursleden, penningmeester Els Rooswinkel...

Nieuwe ereleden

Onder applaus van de ledenvergadering zijn Riet Hoogkamer en Dolf van Kampen tijdens de Algemene Ledenvergadering benoemd  tot erelid van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Daarbij kregen zij van de voorzitter de traditionele schouderklop met de historische...