DE HARSLORUITERS

De rijvereniging De Harsloruiters is officieel op 24 december 1945 opgericht. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond de vereniging in feite ook al, maar niet in officiële zin. 

Op zaterdag 29 mei wordt het informatiebord over Kasteel Harslo onthuld. In het kader daarvan zullen we de komende tijd korte berichten over Harslo plaatsen. De berichten zijn van de hand van Wout Hol & Kees Heitink.

De leden kwamen in de allereerste tijd samen in een weiland van Boerderij Harslo, tegenwoordig Harsloweg 1. De naam van de vereniging verwijst dus niet naar het kasteel maar naar de allereerste plek van samenkomst van de ruiters, op de hoek van de Kraatsweg en de Harsloweg.

Eigenaar/ bewoner Reijer van Steenbergen stelde de grond beschikbaar. Hij had een groot hart voor de vereniging.

Van Steenbergen, ook vele jaren vice-voorzitter van Oud-Bennekom en pleitbezorger van de eerste Bennekomse Oudheidkamer op havezathe Boekelo, woonde later op Bellevue (Molenstraat).

Zie ook: oudbennekom.nl/ereleden/

Harslo deel 1 DE OPENBARE VERKOPING VAN HARSLO IN HET JAAR 1901 KLIK HIER

Harslo deel 2 HEREN VAN HARSLO BEGRAVEN IN OUDE KERK BENNEKOM KLIK HIER

De Harsloruiters omstreeks 1960