De Kostersteen nr 167 + ………

Een brief van het bestuur.Doe onze penningmeester een plezier en maak gelijk even uw contributie over.Vergeet niet uw LIDNUMMER te vermelden. Alvast dank!   De redactie van De Kostersteen heeft het eerste nummer van 2024 afgeleverd. Dit februari-nummer begint met...

HVOB in cijfers 2023

2023 samengevat in wat getallen De vereniging telde op 31 december om 23.59 uur 1617 leden waarvan 13 ereleden. Daar zijn we trots op! Er verschenen 11 nieuwsbrieven.812 leden, maar ook niet leden, ontvingen deze gratis digitale nieuwsbrief, dit aantal groeide in het...

Nieuwsbrief 138

De tweede nieuwsbrief van 2024 en dus ook van de maand januari is verschenen vanwege de aankomende activiteiten.Ook de gratis digitale nieuwsbrief ontvangen?Mail naar nieuwsbrief@oudbennekom.nl Of lees deze nieuwsbrief hier: Nieuwsbrief januari (2) 2024 editie 138...

Boekelo onder een nieuw dak

Onder de kop “Restauratieplannen voor Boekelo” schreef Kees Heitink in De Kostersteen (nr. 166 november 2023) over de plannen die er zijn rond de Havezathe Boekelo.Ook kondigde hij aan dat de rietdekker Boekelo zou voorzien van een nieuw dak. Dat is...

De Kostersteen jaargang 2021

De Kostersteen is het tijdschrift van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Het blad verschijnt viermaal per jaar en wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. Met enige vertraging verschijnt het blad ook op deze website. Op de...